CM・WEB動画

川北電工 紹介動画(90秒)

つなぐ・つながる篇(30秒)

2017年10月01日からテレビCM「つなぐ・つながる篇」を放映中です。